Svar på tal

Anonym om Good freaking night!:
hahha, bortkomna släktingar? dom har ju inte direkt kommit bort?


Svar: Bortkomna = Döda jävla pucko. Det är ett talesätt!